El Nostre Equip

SALVADOR BRANGULÍ DAVALILLO, Llicenciat en Ciencies Económiques i Empresarials, rama d’empresa. Censor Jurat de Copmtes, Auditor, Post-grau en Tributació Nacional i Internacional, especialista en matemática financera i auditoria de sistemes.

JOSEP MIQUEL LLOMBART DAVALILLO, Llicenciat en Dret. Advocat dels Ilustres Col·legis d’Advocats de Madrid i Barcelona, especialista en Dret Mercantil i Fiscal.

EMMANUEL CANOVAS SANTIRÓ, Llicenciat en Ciencies Económiques i Empresarials, rama d’empresa. Post-grau en auditoria de copmtes.

GLÓRIA RINS DUASO, Llicenciada en Dret, especialitat laboral, Técnic Superior de Riscos Laborals, Especialitat de Seguretat, Higiene i Ergonomia/Phicosociologia.

MARTÍ DUEDRA LLEOPART, Llicenciat en Ingenieria Informatica. Especialitat en revisió de sistemes i procediments.

MONTSE SALIDO SÁNCHEZ, Llicenciada en Ciencies del Treball i Diplomada en Relacions Laborals, Técnic Superior de Riscos Laborals, Especialitats en Seguretat, Higiene i Ergonomia/ Phicosociologia.

ROMANA TARRADELLAS CALCAGNO, Diplomada en Relacions Laborals.

JORDI MORALES GONZÁLEZ, Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, especialitat en direcció d’empreses, Diplomat en Ciencies Empresarials i Técnic Especialista en Informàtica de Gestió.

LAURA PALACIO DOCÓN, Diplomada en Ciencies Empresarials, especialitat en comptabilitat i auditoria.

ROGER ORÓ RIGUAL, Especialista en Imatge i So, estudis en procediments administratius.

CARLA VALCÁRCEL PRILLO, Especialitzada en Imatge, estudis en procediments administratius i comptabilitat.

ARIADNA GENOVÉ NOVELL, Llicenciada en Economia, Master en Direcció Comptable i Control de Gestió i Postgrau en Direcció Financera.

GEORGIA ROVIRA RUÍZ, Estudis en Procediments Administratius i Secretariat.

NÚRIA MORENO AMBEL, Llicenciada en Dret i Advocat de l’Ilustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

MÓNICA TERUEL RUÍZ, Llicenciada en Dret i Advocat de l’Ilustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

PABLO PUEYO, Llicenciat en Dret. Advocat del Ilustre Col·legi d’Advocats de San Feliu de Llobregat, especialista Laboral.