Prevenció de Riscos Laborals

Per col·laboració amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals Aliè, facilitem el contacte i l’accés als legalment imprescindibles serveis en aquesta matèria.

  • Elaboració i disseny de plans de formació
  • Estudi i valoració de llocs de treball
  • Control del compliment per l’empresa de la normativa de seguretat i salut laboral
  • Assistència Lletrada en el procediment sancionador derivat del incompliment de la normativa
  • Actuació com a servei de prevenció extern
  • Auditoria de serveis de Prevenció Propis