El Nostre Equip

SALVADOR BRANGULÍ DAVALILLO,
Llicenciat en Ciencies Económiques i Empresarials, rama d’empresa. Censor Jurat de Copmtes, Auditor, Post-grau en Tributació Nacional i Internacional, especialista en matemática financera i auditoria de sistemes.

JOSEP MIQUEL LLOMBART DAVALILLO,
Llicenciat en Dret. Advocat dels Ilustres Col·legis d’Advocats de Madrid i Barcelona, especialista en Dret Mercantil i Fiscal.

EMMANUEL CANOVAS SANTIRÓ,
Llicenciat en Ciencies Económiques i Empresarials, rama d’empresa. Post-grau en auditoria de copmtes.

GLÓRIA RINS DUASO,
Llicenciada en Dret, especialitat laboral, Técnic Superior de Riscos Laborals, Especialitat de Seguretat, Higiene i Ergonomia/Phicosociologia.

MONTSE SALIDO SÁNCHEZ,
Llicenciada en Ciencies del Treball i Diplomada en Relacions Laborals, Técnic Superior de Riscos Laborals, Especialitats en Seguretat, Higiene i Ergonomia/ Phicosociologia.

LAURA PALACIO DOCÓN,
Diplomada en Ciencies Empresarials, especialitat en comptabilitat i auditoria.

ROGER ORÓ RIGUAL,
Especialista en Imatge i So, estudis en procediments administratius.

JORDI MORALES GONZÁLEZ,
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, especialitat en direcció d’empreses, Diplomat en Ciencies Empresarials i Técnic Especialista en Informàtica de Gestió.

CARLA VALCÁRCEL PRILLO,
Especialitzada en Imatge, estudis en procediments administratius i comptabilitat.

ARIADNA GENOVÉ NOVELL,
Llicenciada en Economia, Master en Direcció Comptable i Control de Gestió i Postgrau en Direcció Financera.

ANTONIA ROMERA MONTES
Diplomada en Relacions Laborals.

MÓNICA TERUEL RUÍZ,
Llicenciada en Dret i Advocat de l’Ilustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

JUAN CARLOS FABREGAT PRAT
Llicenciat en Dret i Advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. 

ALBERTO MERCADO DURÁN
Grau superior en Administració d’Empreses. Especialista en documentació

MARTÍ DUEDRA LLEOPART,
Llicenciat en Ingenieria Informatica. Especialitat en revisió de sistemes i procediments.

En cumplimiento de la LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico), le informamos que la navegación por nuestra web supone la instalación de "cookies" en su navegador.