Serveis

Assessorament Fiscal i
Tributari

Planificació Econòmica
i Financera

Gestió i
Assessorament Laboral

Assessorament Legal

Prevenció de
Riscos Laborals

Auditoria

Gestió i Assessorament Laboral

Contractació i Gestió Laboral

 • Confecció i tramitació de les diferents modalitats de contractes de treball.
 • Gestió de les bonificacions, subvencions i reduccions dels contractes de treball.
 • Tramitació davant la Oficina Territorial de Treball d’obertures de centres de treball.
 • Legalització del Llibre de Visites.
 • Confecció de les cartes de preavís, finalització de contractes, acomiadaments, amonestacions…
 • Relacions laborals de caràcter especial.

Seguretat Social

 • Afiliació (altes, baixes i variacions) de treballadors i empreses.
 • Cotitzacions.
 • Recaptació.
 • Confecció i tramitació d’expedients d’ajornament de quotes a la Seguretat Social.
 • Preparació de tota la documentació necessària això com la tramitació de les següents prestacions:
  • Jubilació
  • Incapacitat permanent
  • Viudetat
  • Maternitat/Paternitat
  • Desocupació
 • Confecció i tramitació dels parts de Malaltía i Accident.

Retribució

 • Confecció dels rebuts de salari mensuals i pagues extres.
 • Càlcul de indemnitzacions i acomiadaments.
 • Retribució flexible.
 • Estudis de costos laborals.
 • Actualització permanent dels convenis col·lectius.

Assessoria Laboral

 • Compareixença davant la Inspecció de Treball.
 • Representació de l’empresa davant conciliacions al Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació.
 • Representació davant el Jutjat de lo Social.
 • Informació periòdica de qualsevol novetat o modificació legal que es produeixi.
 • Assessoramient i tramitació d’Expedients de Regulació de Ocupació.
 • Gestió davant el Fons de Garantia Salarial.
 • Realització dels tràmits necessaris per a la contractació i legalització de personal estranger.

Hisenda

 • Declaracions trimestrals i mensuals del IRPF.
 • Resum Anual del IRPF.
 • Certificacions d’Ingressos i Retencions.

En cumplimiento de la LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico), le informamos que la navegación por nuestra web supone la instalación de "cookies" en su navegador.