Serveis

Assessorament Fiscal i
Tributari

Planificació Econòmica
i Financera

Gestió i
Assessorament Laboral

Assessorament Legal

Prevenció de
Riscos Laborals

Auditoria

Planificació Econòmica i Financera

Serveis específics:

  • Anàlisi i tractament de la documentació proporcionada al objecte d’elaborar els estats econòmic-financer de la seva activitat, persones físiques i Societats.

  • Assistència tècnica al seu departament comptable als efectes de perfeccionar la informació financera de la seva activitat, revisió periòdica dels seus estats financers.

  • Subministrament de sistemes comptable a través de la nostra intranet i programes de comptabilitat, al objecte de poder iniciar el treball de forma immediata.

  • Elaboració de tot tipus de “repporting” a les seves matrius.

  • Elaboració de informes econòmic-financers.

  • Anàlisi de l’evolució dels negocis de la seva activitat, planificació, control de gestió, organització empresarial, polítiques d’empresa i estratègia comercial.

  • Estudis de projectes d’inversió i de financiació.

  • Anàlisi de comptes d’explotació recurrents.

  • Suport en la confecció del tancament del exercici, amb l’objetiu de reduir la carga tributaria.

  • Obtenció i anàlisis d’ informació financera dels seus competidors.

En cumplimiento de la LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico), le informamos que la navegación por nuestra web supone la instalación de "cookies" en su navegador.